LevensKunst - Levens- en kunstbeschouwelijk aanbod
Welkom op de website van bureau LevensKunst
(voor actuele gegevens zie "Programma")
 
Levensbeschouwing en kunstbeschouwing ontmoeten elkaar in LevensKunst, een concept van Everdien Hoek. 

Zij nodigt u uit om samen met haar het grensgebied tussen kunst en levensbeschouwing te verkennen.
 
LevensKunst benadert het bedoelde grensgebied vanuit twee invalshoeken: via de (levens)ervaring en via de kunst.
Waarderen en genieten van kunst kan vanuit de eigen ervaring geleerd en geoefend worden. Mensen die met feitenkennis niet echt opschieten, kunnen door een andere manier van kijken soms ineens over de drempel getrokken worden - hun angst of ontzag voor schijnbaar vreemde en/of onbegrijpelijke kunst - en sowieso voor musea -is verdwenen.
 
Omgekeerd kunnen mensen hun levensvragen en -ervaringen soms beter onder woorden brengen via de spiegel van de kunst. Met elkaar kijken, samen meer zien en in gesprek gaan daarover, kan allerlei inzichten opleveren.
 
Deze tweeledige benadering levert een tweesporig aanbod op:  
 
1. Het leren kijken naar kunst in de traditionele setting van tentoonstelling en  museum - al dan niet in samenhang met cursus of lezing - is het ene spoor.
 
2. Het meer op vorming, inspiratie en geestelijke verdieping gerichte werk - met kunst als voornaamste bron - is het andere.
 
Het zal duidelijk zijn dat het helemaal van de doelgroep afhangt, op welke benadering het meeste accent zal komen te liggen.
 
----------------------------------------------------------------  
Geschiedenis

Everdien Hoek studeerde in de jaren '70 en '80 Kunstgeschiedenis & Archeologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In 1987 studeerde zij af als kunsthistorica met een scriptie over de Vrouw in Middeleeuwse Dodendansen, waar over zij ook publiceerde.
 
Na een kort intermezzo als adviseur en tekstschrijver voor o.a. het Holland Festival Oude Muziek, was zij geruime tijd werkzaam als redactioneel lezer en als documentalist.
 
Tussen 1998 en 2002 volgde Everdien een HBO-opleiding Theologie, waarbij het vak kunstbeschouwing haar op het spoor zette van de moderne en hedendaagse kunst.
 
Sinds 2008 geeft zij cursussen, lezingen en rondleidingen, waarbij zij bij voorkeur het raakvlak tussen kunst en spiritualiteit verkent.
 
Zij is hiermee begonnen bij de Educatieve Faculteit Amsterdam (nu InHolland), in de vorm van museumpractica voor (mede-)studenten.
 
Daarna is zij onder de noemer "Kijken met de ziel" cursussen gaan geven bij bij het Franciscaans Spiritueel Centrum La Verna in Amsterdam-West (nu: Stadsklooster La Verna).
 
Vervolgens heeft zij haar werkterrein uitgebreid naar musea en culturele organisaties. Zo gaf zij in Amsterdam en Utrecht een cursus Symboliek aan de Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs (voorjaar 2009).
 
Rond de tentoonstelling "Heilig Vuur" in de Nieuwe Kerk in Amsterdam (2008-2009) verzorgde zij bij het Ignatiushuis aldaar een "spirituele kijkwijzer" en bij de Volksuniversiteit Amsterdam een korte cursus met excursie. Een meer uitgebreide cursus met twee bezoeken aan de Nieuwe Kerk gaf zij bij La Verna.
Dit alles werd verwerkt in een lezing over de Spirituele bronnen van de Moderne Kunst, gehouden bij Helikon in februari 2010.
 
Sindsdien is de moderne en hedendaagse kunst een bron van inspiratie en rode draad in haar werk gebleven. Steeds verbindingen leggend tussen actuele ontwikkelingen en de traditie probeert zij dat wat haar enthousiast maakt, door te geven aan anderen.

----------------------------------------------------------------

Aanbod

Wat LevensKunst te bieden heeft, wordt in een aantal vormen aangeboden (voor actuele gegevens zie "Programma"):
 
(Museum)cursussen - Lezingen (woord + beeld)
 
Beeldessays (beeld + woord)
 
 (Interactieve) rondleidingen
 
Tekstadviezen (woorden zoeken bij uw beelden)

Tekstredactie
 
Beeldadviezen (beelden vinden bij uw teksten)
 
Toespraken (ervaring als spreker in kerkelijk verband, bij de opening van tentoonstellingen, maar ook bij uitvaarten), zie bij voorbeeld opening tentoonstelling Maarten van der Heijden 3-4-2016

Teksten o.a. een vaste column ("Kunst - niet te geloven") in de Dominicuskrant, orgaan van de Dominicusgemeente Amsterdam

Advies bij ontwikkeling van inspiratie- en bezinnings-programma's t.b.v. werkers in het onderwijs en in de zorg
 
Research
 
------------------------------------------------------
 
Enkele voorbeelden van door LevensKunst in cursussen beproefde en in lezingen uitgewerkte  thema's:
 
- De kunst van het verlangen: het begrip verlangen wordt verkend aan de hand van kunst- werken die op de een of andere manier iets met licht en ruimte van doen hebben.
 
 
 
 

 
 
- Daden van het licht: licht- en kleurtheorieën, hun spirituele invulling en hun invloed op de kunst van de 19e en 20ste eeuw.
 
 
 
 
 
- Pardon, ik ben hier zelf vreemd : een beeldpresentatie over vreemdelingschap, oorspronkelijk ontworpen voor de NPB in Rhenen en in 2015 hernomen voor het klooster Alverna in Aerdenhout
 
Op reis met de drie Wijzen
en
- Stille getuigen
beeldpresentaties rond Kerstmis.
 
 
- Op handen gedragen
en 
- Beelden van Opstanding beeldpresentaties rond Pasen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anselm Kiefer: Resurrectio   Collectie Sanders
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint